Search Result

Search: Estonia
61 through 75 of 128 matching documents, best matches first. sort by date
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisija...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_lv.htm
62:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Główne...
... Estonia nie dokonała transpozycji środków technicznych dotyczących wyłączeń w odniesieniu do ... Jako że Estonia nie dotrzymała tego terminu, w dniu 21 marca 2013 r. Komisja przesłała jej wezwanie do ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-907_pl.htm
63:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komise...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_cs.htm
64:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Questions...
... Austria 103 247 Hungary 77 266 Ireland 70 216 Latvia 67 628 Estonia 60 228 United Kingdom 20 148 Portugal 13 ... crustaceans, which are mostly exported to Russia by Denmark, Latvia, UK, Ireland, Estonia, Spain and France. ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-517_en.htm
65:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Pachetul...
... Estonia nu a adoptat măsuri tehnice privind derogările pentru anumite echipamente care conțin plumb sau ... națională până la 2 ianuarie 2013. După ce Estonia nu a respectat termenul inițial, Comisia a trimis ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-907_ro.htm
66:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Mažinant...
... Czech Republic 4.9 4.9 5.5 0.6 5.5 Denmark 11.0 9.6 9.1 -0.5 less than 10.0 Estonia 11.6 10.9 10.5 -0.4 9.5 ... Czech Republic 20.4 23.8 25.6 1.8 32.0 Denmark 41.2 41.2 43.0 1.8 at least 40.0 Estonia 40.0 40.3 39.1 -1.2 ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-324_lt.htm
67:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisia...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_sk.htm
68:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Kommission...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_de.htm
69:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - UE ogłasza...
... Bułgaria 1 7 000 - Cypr - 2 000 - Republika Czeska 23 13 000 - Niemcy 1 937 150 000 1 000 000 Dania 280 5 000 200 000 Estonia 2 1 000 - Grecja 3 13 000 - Finlandia 1 7 000 - Francja 1 600 97 000 2 000 000 Węgry 7 7 000 ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_pl.htm
70:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisija...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_lt.htm
71:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Kommissionen...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_da.htm
72:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Commission...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_en.htm
73:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Előrelépés...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_hu.htm
74:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisija...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_sl.htm
75:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Kommissionen...
... Belgium 5.40% 13% Bulgaria 13.80% 16% Cyprus 5.70% 13% Czech Republic 9.40% 13% Germany 11.00% 18% Denmark 22.20% 30% Estonia 24.30% 25% Greece 9.70% 18% Spain 13.80% 20% Finland 33% 38% France 13.50% 23% Hungary 8.80% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_sv.htm
61 through 75 of 128 matching documents, best matches first. sort by date
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9