Search Result

Search: Latvia
46 through 60 of 116 matching documents, best matches first. sort by date
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8
46:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Euroopan...
... Vuonna 2012 havaittiin, että kuudella EU:n jäsenvaltiolla (Bulgaria, Italia, Latvia, Puola, Slovenia ja Slovakia) on tällä alalla ongelmia erityisesti liittyen oikeudenkäyntien kestoon ja oikeuslaitoksen ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_fi.htm
47:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - September...
... 2013 and to Belgium, Germany, Finland, France, Latvia, Poland and the Netherlands in June 2013. More ... Finland, France, Hungary, Greece, Ireland, Luxembourg, Malta, Poland, Slovenia, Latvia and the Netherlands. ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-820_en.htm
48:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Foire...
... Czech R. 73% 4 199 Italy 58% 20 521 Poland 75% 13 663 Denmark 50% 1 531 Cyprus 50% 175 Portugal 68% 2 172 Germany 52% 12 023 Latvia 75% 900 Romania 75% 4 932 Estonia 75% 418 Lithuania 75% 1 600 Slovenia 75% 672 Ireland ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-69_fr.htm
49:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - EU käynnistää...
... Irlanti 640 2 000 350 000 Italia 1 350 125 000 130 000 (vuoteen 2015 mennessä) Liettua - 4 000 - Luxemburg 7 1 000 40 000 Latvia 1 2 000 - Malta - 1 000 - Alankomaat 1 700 32 000 200 000 Puola 27 46 000 - Portugali 1 ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-40_fi.htm
50:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Työllisyys...
... Kun siirtotyöntekijät palaavat myöhemmin kotimaahansa, heille on hyötyä tästä kokemuksesta. Esimerkiksi vuonna 2011 tehty tutkimus, joka käsitteli kahdeksasta uudesta jäsenvaltiosta (Latvia, Liettua, Puola, ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-372_fi.htm
51:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Posting...
... States (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia) sent reasoned opinions claiming that the proposal was in breach of the principle of subsidiarity. ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2546_en.htm
52:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komissio...
... France 13.50% 23% Hungary 8.80% 13% Ireland 5.80% 16% Italy 10.40% 17% Lithuania 19.70% 23% Luxembourg 3% 11% Latvia 32.60% 40% Malta 0.40% 10% Netherlands 3.80% 14% Poland 9.50% 15% Portugal 24.60% 31% Romania 23.60% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_fi.htm
53:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Taking...
... The campaign particularly targets consumers in 8 countries: Bulgaria, Cyprus, Greece, Italy, Latvia, Poland, Portugal and Spain. For more information Consumer rights campaign video Homepage of Vice-President Viviane ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-655_en.htm
54:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisjon...
... France 13.50% 23% Hungary 8.80% 13% Ireland 5.80% 16% Italy 10.40% 17% Lithuania 19.70% 23% Luxembourg 3% 11% Latvia 32.60% 40% Malta 0.40% 10% Netherlands 3.80% 14% Poland 9.50% 15% Portugal 24.60% 31% Romania 23.60% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_et.htm
55:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisija...
... France 13.50% 23% Hungary 8.80% 13% Ireland 5.80% 16% Italy 10.40% 17% Lithuania 19.70% 23% Luxembourg 3% 11% Latvia 32.60% 40% Malta 0.40% 10% Netherlands 3.80% 14% Poland 9.50% 15% Portugal 24.60% 31% Romania 23.60% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_lv.htm
56:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Komisija...
... France 13.50% 23% Hungary 8.80% 13% Ireland 5.80% 16% Italy 10.40% 17% Lithuania 19.70% 23% Luxembourg 3% 11% Latvia 32.60% 40% Malta 0.40% 10% Netherlands 3.80% 14% Poland 9.50% 15% Portugal 24.60% 31% Romania 23.60% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_lt.htm
57:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Youth...
... Some countries, such as Bulgaria, Cyprus, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia and Poland, are paying 2% or more of their GDP to cover the costs of NEETs. Avoiding these economic costs now and in the future outweighs ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-152_en.htm
58:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Kommissionen...
... France 13.50% 23% Hungary 8.80% 13% Ireland 5.80% 16% Italy 10.40% 17% Lithuania 19.70% 23% Luxembourg 3% 11% Latvia 32.60% 40% Malta 0.40% 10% Netherlands 3.80% 14% Poland 9.50% 15% Portugal 24.60% 31% Romania 23.60% ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-272_sv.htm
59:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - EU Justice...
... In 2012, six EU countries were identified as having challenges in this area (Bulgaria, Italy, Latvia, Poland, ... were also an integral part of the economic adjustment programmes in Greece, Ireland, Latvia and Portugal. ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-285_en.htm
60:
European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Mažinant...
... Ireland 11.4 10.8 9.7 -1.1 8.0 Italy 18.8 18.2 17.6 -0.6 15.0-16.0 Latvia 13.3 11.6b 10.5 -1.1 13.4 Lithuania ... Ireland 49.9 49.7 51.1 1.4 60.0 Italy 19.8 20.3 21.7 1.4 26.0-27.0 Latvia 32.3 35.9b 37.0 1.1 34.0-36.0 ... ...
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-324_lt.htm
46 through 60 of 116 matching documents, best matches first. sort by date
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8